Τεχνικές & επιστημονικές μεταφράσεις

Η Logos Hellas στελεχώνεται από πολύ ικανούς επιστήμονες μεταφραστές με πολυετή εμπειρία στην τεχνική μετάφραση. Ο κάθε μεταφραστής μεταφράζει μόνο κείμενα που αφορούν στον τομέα και στο αντικείμενο που έχει σπουδάσει.

Οι τομείς μετάφρασης που αναλαμβάνουμε είναι:

 

Τεχνικά κείμενα:

εγχειρίδια χρήσης & συντήρησης αυτοκινήτων, βαρέων οχημάτων, λεωφορείων, εξειδικευμένων βιομηχανικών μηχανημάτων, οικιακών & ηλεκτρονικών συσκευών, ασύρματων & κινητών τηλεφώνων, Η/Υ καθώς και ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, ηλεκτρονικά, κ.ά.

 

Επιστημονικά κείμενα:

φαρμακευτικά, ιατρικά, οικονομοτεχνικά, νομικά, χημικά, κ.ά.

 

Εξελληνισμός λογισμικού & Ιστοσελίδων
(Software & Web Localisation)

Εξειδικευμένη ομάδα μεταφραστών αναλαμβάνει τον εξελληνισμό λογισμικού για διάφορες εφαρμογές, τον εξελληνισμό μηνυμάτων οθόνης ηλεκτρονικών συσκευών και μηχανημάτων καθώς και Ιστοσελίδων.

 

Trados: Δημιουργία μεταφραστικών μνημών

Με το πρωτοποριακό πρόγραμμα Trados δημιουργούμε για κάθε εταιρία ξεχωριστά μεταφραστικές μνήμες κατά τη μετάφραση των κειμένων της, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν σε επόμενες μεταφράσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, στην περίπτωση που τα κείμενα παρουσιάζουν ομοιότητα μεταξύ τους, να μειώνεται ο χρόνος της μετάφρασης, να διατηρείται η συνοχή μεταξύ των κειμένων και να ελαχιστοποιείται το κόστος ανάλογα με το βαθμό ομοιότητας των κειμένων.

 

Υπηρεσίες σελιδοποίησης DTP και εκτύπωσης

Η Logos Hellas εκτός από μεταφράσεις παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, DTP και εκτύπωσης. Ο πελάτης μπορεί να μας παραδώσει το προς μετάφραση κείμενο σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή. Εμείς αναλαμβάνουμε να κάνουμε τη σελιδοποίηση αλλά και την εκτύπωση (Ψηφιακή ή Offset ). Τα εξελιγμένα προγράμματα σελιδοποίησης & DTP που διαθέτουμε σε PC ή Mac, ικανοποιούν και τις πιο απαιτητικές ανάγκες.

 

Online Διαχείριση Ορολογίας

Η ανάπτυξη ενός πολυγλωσσικού συστήματος διαχείρισης γνώσης βασισμένου στο web, η ενσωμάτωση μιας τεράστιας ομάδας μεταφραστών και πόρων σε όλο το κόσμο και η δημιουργία μιας κοινωνίας για την ιδεατή απόκτηση και ανταλλαγή γνώσης, έχουν δώσει στη Logos τη δύναμη να ξεπεράσει τα όρια της γλώσσας και να παρέχει άμεση πρόσβαση από οπουδήποτε σε περιεχόμενο στη μητρική γλώσσα, οπουδήποτε

  • Ποιότητα
  • Ταχύτητα
  • Χαμηλές τιμές